A-467V WLB2-12-Z40

Изображение A-467V WLB2-12-Z40
RB-exide
Артикул: A467V
OEM: WLB212Z40 WLB213Z40 A467V
Аналог: LA-7518V